News Feeds:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ: Относно предстоящите президентски избори и номинирането на кандидати за президент и вицепрезидент на левицата PDF Печат Е-поща
Автор: Социалдемократи   
Понеделник, 18 Юли 2016г. 16:36ч.

 

political3

След няколко месеца в България предстоят президентски избори. Те са от изключителна важност за българската левица. Това са изборите, от които зависи възраждането на лявото у нас. Резулатът от тях ще бъде индикатор за изхода от следващите парламентарни избори.

Политическо движение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” неизменно ще отстоява своите ценности и принципи, които ще бъдат определящи за подкрепата на партията към номинираните от левицата кандидати за президент и вицепрезидент. Ние смятаме, че новото време изисква нови идеи. Идеи, които изпълват с ново съдържание и нов живот непреходните човешки идеали и ценности, които дават нови перспективи, нов прочит на класическите ценности, които променят понякога коренно нашите представи, както за самите нас, така и за света, в който живеем. Кандидат-президентската двойка на левицата трябва да бъде носител на новото и модерното. Това трябва да са личности, които могат да бъдат адекватни на сложната геополитическа ситуация и променящия се пред очите ни свят. Загубената през последните години социална чувствитеност на президентската институция трябва да бъде възстановена. Новият президент на Република България трябва да има поглед върху проблемите на българските граждани и идеи за тяхното решаване.

Предстоящите президентски избори съвпадат с един изключително сложен период. Свидетели сме на тежки геополитически процеси. Несигурността в региона, предизвикана от конфликтите в Близкия изток, Украйна, Турция, бежанския поток и негативните процеси в Европейския съюз, водят до сериозни проблеми, пред които България тепърва ще бъде изправена. Предизвикателствата пред националната сигурност, пред политическата, финансовата и социалната ни стабилност, изискват силна президентска институция. Нашето становище е, че личността на бъдещия президент ще бъде ключова за развитието на страната през следващите години.

ПД Социалдемократи се обявява за единна президентска кандидатура на левицата в България, но ще даде своята подкрепа за кандидат-президентска двойка при следните условия и качества на кандидатите:

  • КОНСЕНСУСНИ ЛИЧНОСТИ: Кандидатите за президент и вицепрезидент да бъдат консенсусно избрани, след широко обсъждане от политическите партньори в Коалиция „БСП – Лява България”. Допускаме разговори и с други леви и центристки политически формации за издигане на обща лява кандидатура за президент и вицепрезидент. Смятаме, че сега, повече отвсякога е необходим максимален консенсус в левицата, ако искаме да се поздравим с крайния успех. Не приемаме налагането на кандидати, избрани в тесен кръг.
  • НЕОПЕТНЕНИ: Ще подкрепим единствено хора, които не са опетнили своето име чрез корупционни и други лоши политически или обществени практики. Хора, които са независими от олигархичния модел, наложен в страната.
  • ОБЕДИНИТЕЛИ НА НАЦИЯТА: Независимо, че по Конституция българският президент трябва да олицетворява единството на нацията, това качество беше напълно загубено през последните години. Ако новият президент бъде избран от левицата по волята на народа, то той трябва да положи всички усилия, за да се превърне в обединител. Непрекъснато подклажданият политически и исторически реваншизъм не е продуктивен за България. Кандидатът за президент на левицата трябва да може да подаде ръка на всички български граждани, независимо от техните политически възгледи и пристрастия, особено ако те му гласуват доверието си. Ще подкрепим кандидат, чиито послания и досегашен обществено-политически опит обединяват българския народ, а не го разделят.
  • ВИЗИОНЕРСТВО: Качество на което особено държим! Новият български президент и неговият вецепрезидент трябва да бъдат хора способни, заедно със своите екипи, да създадат ново лице на България. Те трябва умело да прогнозират вътрешните и външнополитическите процеси, да предлагат идеи и решения в полза на националния ни интерес. Нужно е да бъдат силни пред тежките решения. Социалдемократите смятаме, че президентът-технократ трябва да бъде заменен от президента-визионер. Човек, който излиза от рамките на своята експертност и тясно-партиен интерес, и има способността да работи за нов облик на стараната. Кандидат-президентската двойка, излъчена от левицата трябва да има готов план и яснота за това каква България иска да остави след своя мандат. Важно е да бъдат поставени цели, които да бъдат изпълнени в името на доброто развитие на страната.
  • УМЕНИЕ НА БАЛАНСЬОР: Кандидатът за президент, който ще подкрепим е необходимо да излъчва способност да постави международните отношения на България в условия на минимален риск от заплахи и високо ниво на сътрудничество. Да зачеркне подкрепата за „ястребинството” във външната политика, независимо кой е неговият източник. С позициите си винаги да стои на страната на мира и да избягва всеки милитаристичен уклон, който поставя пред риск националната ни сигурност, същевременно да бъде радетел за модерна и дееспособна българска армия.
  • АКТИВНОСТ: Ще подкрепим кандидат за президент, който избягва удобната за институцията пасивна роля по отношение на вътрешната политика. Искаме да видим президент, който активно предлага идеи за решаване на многобройните проблеми на обикновените български граждани. Държавният глава на Република България има повече представителни функции. Съгласно Конституцията, той е без прерогативи в Изпълнителната власт и без съществено влияние върху Народното събрание. Това обаче по никакъв начин не пречи на неговата активна роля за  сътрудничеството с останалите институции по важните за страната въпроси. Силната му роля на обединител може да доведе до много полезни за страната решения. Това изисква открит и честен диалог с гражданското общество и всички политически партии в страната. Вместо пилеенето на енергия в политически борби, един президент, който дефинира правилно проблемите, може да намери път за тяхното решаване в съвместна работа с останалите институции.
  • ЗАСТЪПНИК ЗА СИЛНА РОЛЯ НА ДЪРЖАВАТА: Като социалдемократи не можем да приемем кандидат за президент със силно либерални възгледи за пазара и обществените отношения. Ние желаем да видим президент, който се застъпва за силна роля на държавата в регулирането на тези отношения. Отдавна застъпваме идеята за социално пазарно стопанство, в което да бъде съществена преразпределителната роля на държавата. Отстъплението от конституционните гаранции за достъпни за всички образование, здравеопазване и социално осигуряване трябва да бъде преодоляно чрез засилване на ролята на държавата. Именно в президентската институция виждаме стожер за такава политика. Подходът, който се налага от доста време насам в икономическото регулиране за нас е неприемлив. Той е инерционно наследен от годините на прехода и вече навлиза в сектори и дейности, характеризиращи се с пазарен провал. В ход са данъчни и социални реформи, които са откровено антисоциални. Този неразбираем и волунтаристичен пазарен фундаментализъм преминава във фаза на радикализация на политическите програми и популизъм с неясни край и последици. На това трябва да се противопостави всеки български президент, особено такъв излъчен от левицата.
  • СОЦИАЛНА РОЛЯ: Социалдемократите ще подкрепим кандидат за президент със силна социална чувствителност. Противното би било в разрез на нашите ценности. Според нас, бъдещият президент на страната трябва да се противопостави на безогледното комерсиализиране на двете фундаментални социални сфери – образованието и здравеопазването. Ние сме радетели за солидарност в обществото и като такива ще искаме политики за равен достъп до тези сфери за всички български граждани, независимо от икономическия и социалния им статус или от етническата и религиозната ми принадлежност.

Политическо движение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ извеждаме на челно място един приоритет, за чието постигане цялото общество трябва да вложи енергията си – РЕШАВАНЕТО НА ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА В СТРАНАТА. Активната роля за справяне с този проблем е фундаментална част от визионерството, което желаем да видим в новия държавен глава. Демографското възраждане на България е въпрос от най-висок ранг и от първостепенно значение за националните ни интереси. Искрено се надяваме, че кандидатите за президент и вицепрезидент от левицата ще предложат ясен план и ще работят усилено за справяне с демографската криза. Това изисква идентифициране на социалните проблеми, водещи до отрицателен прираст на населението и предложение за социална политика в образованието, здравеопазването, трудовата заетост и социалното подпомагане на българските семейства. Реализирането на такъв визионерски план в областта на демографската политика е гаранция за нашата подкрепа и за  успешен мандат на новия държавен глава.

 
Copyright © 2019. Политическо движение Социалдемократи.