News Feeds:
Национален съвет PDF Печат Е-поща
Вторник, 18 Март 2014г. 00:00ч.

 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

 

 

ivan stefanovПредседател на Националния съвет: Иван Стефанов
инж.Иван Стефанов Стефанов

Роден 1946г. в гр.Сливен.Има две висши образования - Текстилна техника и Икономика-Управление на
промишлеността.Над 30 години е Управител на Фирми от Химическата и Текстилната промишленост.Член на ПД Социалдемократи от 2000 г.Областен председател на партията в Обл.Ямбол.
Женен с две деца и двама внука.

 

 

 

 

Благой Георгиев Атанасов  председател на ОблС на ПДС Пазарджик
  Божидар Здравков Митев инженер, синдикалист, София-град
  Борис Петков Янев   общински съветник, председател на ОбщС на ПДС-Мъглиж, област Стара Загора
  Ботьо Асенов Стоянов  строителен предприемач, София-град
  Бранимир Николаев Балачев   адвокат, председател на ОблС на ПДС Варна
  Васил Радославов Михайлов председател на ОблС на ПДС Перник
  Величка Георгиева Гоцева икономист, София-град
  Галя Иванова Захариева   строителен предприемач, зам.председател на ГС на СГО на ПДС, София-град
  Галя Кръстева Кръстева  управител на застрахователно дружество, община Монтана
  проф. Ганчо Тодоров Ганчев икономист, София-град
  Георги Митков Зарков   председател на ОбщС на ПДС-Костенец
  Георги Светломиров Петров лекар, Пловдив-град
  Георги Серафимов Първанов инженер, София-град
  Гергана Крумова Александрова финансист, София-град 
  Даниела Димитрова Захариева инженер-химик, к.т.н., София-град
  Даниела Любомирова Христова спортен педагог, община Две могили, област Русе
  Десислава Евгениева Владова медицински лаборант, София-град
  Димитър Христов Димитров  инженер, община Попово, област Търговище
  Драга Петкова Неделчева  общински съветник, председател на ОблС на ПДС Силистра
  Елена Маргаритова Нонева  адвокат, председател на ОблС на ПДС Стара Загора
  Емил Цветков Цветков капитан, община Варна

 

Емилия Петрова Тонева

председател на ОбщС на ПДС Ковачевци, област Перник

  Живко Колев Костадинов  председател на ОбщС на ПДС Хасково
  Здравко Андонов Тончев  председател на ОблС на ПДС Кърджали
  Ива Емилова Венева  председател на Младежката организация на ПДС, София-град
  Иван Вълчев Гърнев  председател на ГС на СГО на ПДС, София-град
  Иван Григоров Димитров  председател на ОблС на ПДС Велико Търново
  Иван Живков Живин инженер, София-град
  Иван Стефанов Стефанов председател на ОблС на ПДС Ямбол
  Иванка Господинова Ташева  служител в частна фирма, община Силистра
  Иван Асенов Матеев лекар-физиотерапевт, София-град
  Калина Кирилова Барбарова  икономист-счетоводител, община Стара Загора
  Керка Динева Николова педагог, община Стара Загора
  Леночка Кръстева Ангелова председател на ОблС на ПДС Монтана
  Лъчезар Стаменов Никифоров юрист, община Перник
  Лъчезар Тенев Шиков  инженер, община Казанълк, област Стара Загора
  Людмил Георгиев Карамитов председател на ОбщС на ПДС Сандански, област Благоевград
  Магдалена Петкова Бозаджиева инженер, София-град 
  Марина Любомирова Стефанова филолог, София-град 

 

Марияна Пенчева Дочева икономист, община Габрово
  Митко Хариев Русков  председател на Общ. съвет на ПДС Рудозем, област Смолян
  Мирослав Димитров Георгиев председател на ОблС на ПДС Търговище
  Нели Иванова Славеева  педагог, зам.председател на ГС на СГО на ПДС, София-град
  Николай Георгиев Томов икономист, община Сандански
  Николай Латунов Консулов председател на ОблС на ПДС Хасково
  Орлин Милчев Георгиев  собственик на преводаческа агенция, София-град
  Пенчо Калев Адърски  председател на ОблС на ПДС Ловеч
  Пламен Вълканов Червенков политолог, София-град
  Пламенка Георгиева Ангелова председател на ОблС на ПДС Русе
  Румен Петров Петров  филолог, историк, община Велико Търново
  Сашко Борисов Янакиев пенсионер, община Варна
  Светла Цанкова Христова икономист, София-град
  Стефана Стефанова Кафтанджиева инженер, частен образователен център, София-град
  Стефка Иванова Тонева оператор СОИ, община Гълъбово
  Стоян Иванов Овчаров  председател на ОбщС на ПДС Елхово, област Ямбол
  Теодор Иванов Иванов   съдебен лекар, председател на БЛС – Силистра, община Силистра
Последна промяна от Вторник, 18 Март 2014г. 09:14ч.
 
Copyright © 2019. Политическо движение Социалдемократи.