Home
News Feeds:
31
Ю
2015

В България отдавна се говори за съдебна реформа. Тя е от ключово значение за развитието на страната. Реформата изисква дългосрочна визия за работата на съда и прокуратурата. Последните няколко правителства активно участваха в този дебат, но всичко оставаше в рамките на общите приказки, без ясно разписана стратегия за конкретни промени, които да имат дългосрочен ефект. Загубени бяха много години през които не беше разписана такава стратегия за реформа.

 

Сегашното правителство, водено от амбицията си да се докаже като реформаторско, бърза да направи конституционни промени преди предстоящия доклад на Европейската комисия за България в края на годината.

 

Основен аргумент, че те трябва да се приемат за няколко месеца е заплахата от лоша оценка на европейските партньори и отлагане на приемането на страната в Шенгенското пространство. Поради тази причина управляващите имат няколко набързо изработени предложения за конституционни промени, които според тях ще доведат до по-ефективна работа на съдебната система.

Според нас, обаче, бързането с тези промени е непродуктивно, защото управляващите нямат цялостна визия за съдебната реформа. Многобройните проблеми на съдебната система не могат да бъдат оправени с магическа пръчка за няколко месеца с подобни предложения. Това, което се предлага е просто разместване на пешките в системата, което не би довело до очакваните резултати, по отношение на нейната ефективност. Остава впечатлението, че правителството бърза основно заради имиджа си пред Европа и оценката на Европейската комисия за работата му. Но кое е по-важно – да направим качествена реформа или да блестим с имидж пред европа с половинчати мерки? Ние смятаме, че първото е много по-важно за страната ни, защото България отчаяно се нуждае от добре работеща съдебна система.

Защо смятаме, че така предложените конституционни промени от управляващите са непродуктивни? На първо място разделението на ВСС на съдийска колегия и на прокурорска колегия няма да подобри работата на съдебната система, напротив ще се създадат условия за затваряне на всяка от колегиите, за корупционни практики и липса на взаимен контрол в общата им работа. Въпреки препоръките от Европа в това отношение, в българските условия това разделение би довело до увеличаване на създадените към момента лоши практики в съдебната система, ако преди това не са приети по-сериозни реформи в нея.

На следващо място, промените не предвиждат съществено разширяване функциите на съдебния инспекторат, както и по-сериозни стимули и защита на неговите членове в борбата с криминални действия и създадена корупционна практика от страна на магистратите.

Политическо движение „Социалдемократи“ смята за ключов въпрос по отношение дейността на съдебната власт, извършване на цялостно преустройство в дейността на съдебната система, изразяващо се в начина на назначаване на съдии, а именно, чрез пряк избор от съдебния район, в който работят, мандатност на всички магистрати, а не само за ръководителите, кариерното развитие задължително да се продължава в друг съдебен район, отпадане имунитета на съдиите работещи в брачни, граждански и търговски отделения.

Също така, закриване на районните съдилища разглеждащи малък брой дела, уеднаквяване натовареността на съдиите при разглеждане на дела в страната, въззивните дела да бъдат разглеждани в друг съдебен район различен от първоинстанционният съд, чиито съдебни актове се обжалват.

Прокуратурата да има функцията на разследващ орган, т.е. да има разследващи прокурори, следствените отдели да се закрият. Смятаме, че предвидената от управляващите изборност трябва да се разшири и до пряк избор на главния прокурор.

Конституцията от 1991 год. Гарантира независимостта на съдебната система, но според нас тя не е достатъчно прецизна по отношение на търсенето на отговорност за лоши практики от страна на магистратите. Няма достатъчно ефективни механизми за отзоваване на прокурори и съдии, уличени за извършване на престъпления или за бездействие в работата си.

Институцията на главния прокурор напълно е оставена без контрол. Според нас са необходими създаване на прозрачни и ясни механизми за отзоваване на магистрати, без да се нарушава независимостта в тяхната ежедневна работа.

Трябва да се прецизира въпросът с независимостта на съдебната система, така че тя да е е абсолютна. Това е ключовият въпрос от който е необходимо да стартира една нова съдебна реформа в България. Необходими са ни власти, които нямат абсолютна власт, а всяка е отговорна за действията си пред другите и най-вече по отношение на суверена.

 

24.07.2015 год.

Гр.София
 

 

 

 

Автор: Социалдемократи   
 
21
Ю
2015

 В продължение на една година, управляващите водят напълно непрозрачна за обществото външна политика. Очевидно е, че политическите решения, засягащи националната сигурност на страната са тайна с която са запознати малцина от управленския елит. Според нас, това е така поради две основни причини. Първо, тези решения увеличават многократно риска за сигурността на България и второ – те са в противоречие с преобладаващото обществено мнение в страната. В противен случай, те щяха отдавна да са ясни на обществото.

Нямаме съмнение, че България е част от т. нар. „фронтова линия”, обявена в началото на тази година от американският помощник-държавен секретар по въпросите на Европа и Евразия Виктория Нюланд. Всички стъпки към превръщането на България във „фронтова държава” в смисъла на американската външна политика са налице. Част от тези стъпки са: срещата на върха на НАТО в Уелс, последвалите скоростни визити през тази година у нас на Държавния секретар на САЩ Джон Кери, на Генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, на външния министър на Великобритания Филип Хамънд. Наскоро стана ясно и за плановете за разполагане на американско тежко въоръжение в България. Целият този процес е свързан с украинската криза и геополитическите планове на САЩ в нарастващото противопоставяне с Русия. Впечатляващ е страхът на управляващите у нас да разкрият истинските планове за изграждане на фронтови обръч около Русия, започващ от Прибалтика и завършващ с България. А той е очевиден, и никой на Запад не го крие. За това се говори открито, както в Европа, така и в САЩ. Управляващите в Бълария, обаче предпочитат да представят една лъжа пред обществото за отдавна планирани учения в рамките на НАТО, като същевременно много бавно, „лъжичка по лъжичка” се поднася горчивата истина на българските граждани. Вероятно стратегията за България е „жабата” да бъде сварена бавно и когато се усети че я сваряват, да е твърде късно. Страхът на управляващите от общественото мнение е напълно основателен. От една страна те нямат разумни аргументи по отношение на това, защо се налага разполагането на тежко въоръжение в страната, тъй като Русия не представлява пряка или косвена военна заплаха за България. Поне не, докато сами не я предизвикаме, а това е на път да се случи. От друга страна страхът на управляващите е породен и от доброто отношение на повечето българи към Русия. Мнозинството от нашите граждани не гледат с добро око на каквато и да е конфронтация с Руската Федерация. Ако в Прибалтийските страни проблем не съществува по отношение на многобройната бронирана американска техника по улиците, защото считат Русия за пряка заплаха, то в България нещата стоят коренно различно. Аргументите, че това е нормална атлантическа солидарност и че ние като част от НАТО трябва да изпълняваме ангажиментите си, са несъстоятелни. България няма проблем с това да участва във военни действия в подкрепа на която и да било натовска държава, ако това се налага. Солидарността обаче не може да включва една натовска държава да създава изкуствено заплахи за собствената си национална сигурност заради чужди геополитически интереси. Такъв риск не поеха други страни-членки на НАТО върху които беше оказан не по-малко силен натиск. ПД „Социалдемократи” изразяваме своята силна тревога от случващото се. Смятаме, че с тези действия управляващите у нас в момнета са най-голямата заплаха за националната ни сигурност. Външната политика на правителството е напълно неадекватна по отношение на оценките на риска. Нещо повече, България няма своя собствена външна политика и е напълно зависима от решенията на чужди правителства. Имаме сериозни основания да смятаме, че една от основните причини за тази абсолютна безгласност в международните отношения на управляващите се крие в тяхната зависимост по отношение на властта от чужди разузнавателни служби, които разполагат с доказателства за обвързаността на много висши политици у нас с организираната престъпност.Оправданието, че решението за разполагане на тежко въоръжение е предвидено още през 2006 г. в клаузите на Споразумението за военно сътрудничество между България и САЩ е силно манипулативно. Въпросното споразумение предвижда подобно разполагане само при гарантиране на суверенитета на България и след като се отчете мнението на страната по този въпрос. За съжаление решението от българска страна е взето от един тесен кръг политици, без да се отчете мнението на народните представители и обществото. Тези хора вероятно не са водили дори дебат помежду си, а просто са се съгласили безропотно на американското предложение. Не така стоят нещата в страни като Чехия и Словакия, които имат подобни споразумения със САЩ. Именно на тяхна база, американското правителство получи отказ от тези държави за разполагане на военна техника на тяхна територия. Същевременно, въпреки огромната лоялност в отношенията си със САЩ, България не получава дори минимални ползи от своето предано поведение. Въпреки дългогодишното настояване от наша страна за падане на визите за български граждани при пътуване в САЩ, това все още не се е случило. Българската външна политика работи отдавна само в режим на „даване”, без никакви усилия и без инструментариум да „вземе” нещо в полза на страната си в рамките на международните отношения.

Настояваме, поради изключителната важност на тези въпроси:

 • Българското правителство да даде пълна прозрачност на плановете за разполагане на тежка армейска техника в страната;
 • Президентът Росен Плевнелиев да обясни за ангажиментите, които той е поел като държавен глава на срещата на върха на НАТО в Уелс през миналата година;
 • Министерство на отбраната и Министерство на външните работи да представят пред обществото доказателства за твърденията, че планираното разполагане на военна техника е част от вече заложени планове, които не са предизвикани от кризата в Украйна;
 • Ако подготвяното разполагане в България е част от отдавна планирани военни учения в рамките на НАТО, то тогава управляващите да обявят датите на началото и краят им, както това бе залагано при всяко подобно мероприятие досега. В противен случай, ако такива срокове няма, с пълно основание може да смятаме, че това е акт на трайно и безсрочно настаняване на американска военна техника, целта на което е друга.
 • Да се даде яснота, дали планираното разполагане е договорено с НАТО или е двустранно споразумение между България и САЩ, каквито съмнения породиха изказвания на Йенс Столтенберг пред български медии.

 

ПД „Социалдемократи” смята, че Русия към момента не представлява заплаха за националната ни сигурност и в този смисъл, считаме разполагането на американска военна техника в България за неприемливо и създаващо голям риск за сигурността на държавата. Настояваме българското правителство да предостави на обществото неопровержими доказателства за противното. Всякакви други аргументи за нуждата от това разполагане, смятаме за предателство към националните ни интереси.

 

 

Автор: Социалдемократи   
 
29
Ю
2015

 

 

  Позиция на Политическо движение „Социалдемократи“    

 

С поемането на поста на здравен министър Петър Москов си придаде вид на решителен човек, който има идеи за реформиране на сектора, но с всяка своя стъпка той доказва обратното. ПД „Социалдемократи” смята, че идеите му за здравна реформа са не само грешни, но те са и антисоциални. Въпреки това българският парламент прие в голяма степен предложенията му и с поправките в Закона за здравното осигуряване затвърди антисоциалния характер на неговата реформа.

Така протичащата реформа в здравеопазването всъщност не реформира по никакъв начин самата система. А нейният основен проблем е постоянния недостиг на средства, най-вече поради лошия контрол, корупцията и очевидния финансов дисбаланс между различните звена - доболнична, болнична и спешна помощ. Приетите поправки в закона имат за цел единствено да вземат още пари от хората и да съкратят разходи чрез орязване на здравните услуги за българските граждани, както и с различни административни мерки и ограничения.  Така „кацата без дъно”, каквато е здравната ни система ще продължава да стои нереформирана, ще изтичат средства, a финансовият недостиг ще продължава и всичко това ще бъде на гърба на хората. Явно здравният министър смята, че гражданите трябва да платят за растящите недъзи на здравната система през годините на прехода.

За нас са напълно неприемливи следните поправки в Закона за здравното осигуряване:

 • Хората с прекъснати здравноосигуритени права да заплащат неплатените си вноски за пет години назад, а не както досега – 3 години назад. Това ще доведе голяма група от населението до трайна невъзможност да си възвърне здравноосигурителните права и съответно да няма достъп до здравни услуги.

 • Пакетът от медицински усуги, които се заплащат от НЗОК да бъде разделен на две части – основен и допълнителен. Това е дискриминация на една група пациенти спрямо други. По този начин държавата заявява на тези болни, че техните заболявания са по-незначителни от други и те ще бъдат принудени да забавят своето лечение и да стоят в списък на чакащите ако искат да се лекуват по здравна каса, иначе ще трябва да си плащат по пазарни цени. Кой обаче може да гарантира, че това няма да доведе до трайни и фатални поседици за тези пациенти? Резонен е и въпросът след като пакетът се разделя на две части, защо и здравните вноски не се разделят на два вида – осигуряване за основен пакет и осигуряване за допълнителен пакет, като за втория се плаща по-малко. Също така защо и осигурителните вноски не намалеят, след като се ограничават здравните услуги. Определяме и като напълно цинично обещанието на министъра, че в основния пакет ще влязат 95% от заболяванията, които водят до инвалидност и висока смъртност. А останалите 5%, които водят до същото? Тяхното лечение на произвола на съдбата ли ще го оставим? Тази мярка ще доведе до нещо много по-страшно за системата, а именно - ще увеличи в значителна степен недоволството на пациентите, което ще демотивира допълнително добросвестни платци да плащат здравните си вноски. А това е точно обратния ефект на резултата, който искаме да постигнем с една здравна реформа.

 • Здравната каса да има право да прекратява договорите си с болници или да не плати лечението на пациенти, ако в рамките на шест месеца за дадено лечебно заведение се установят трима или повече болни, които не са удволетворени от дейността й. Какъв обаче ще бъде стандарта за субективното отношение на всеки пациент? Или това е просто допълнителен механизъм за изнудване на болниците при необходимост?

  ПД „Социалдемократи” не приема и счита за абсурдни и други идеи, които вече бяха заявени от министъра на здравеопазването и по които се плануват нови промени в здравната система:

 • Най-големият абсурд е идеята на министъра за приватизация на всички лечебни заведения в страната. Общественото здравеопазване е гарант за конституцинното право на българските граждани за достъп до здравни услуги. Пълната либерализация на този сектор ще ограничи значително това право и то ще остане само на думи. И без друго, това право се нарушава и в момента. Опасяваме се също, че този модел на касова приватизация ще повтори същата практита с извършената приватизация на огромни държавни активи за „жълти стотинки” след 1999 година. От него ще се възползват големите монополисти, които ще придобият с не много средства болниците. В момента, в който се разреши приватизацията им, по схемата дълг срещу собственост, болниците ще бъдат придобити от техните кредитори при нулева обществена полза, а най-големите кредитори на лечебните ни заведения са монополите във фармацевтичната индустрия. Обещанията на министъра, че лекарите ще имат предимство при приватизацията са просто празни приказки за пред обществото, защото те самите нямат такива средства за инвестиране, а и да имат, трудно може да си представим, че биха поели такъв огромен финансов риск, с оглед на нестабилната ситуация в сектора.

 • Лишена от всякакъв здрав смисъл е идеята да се увеличават здравните вноски, ако пациентите не извършват при личния си лекар задлжителните годишни профилактични прегледи. Първо, една голяма част от работещите ходят на профилактичен преглед, който работодателят им осигурява всяка година по специално създаден ред, където получават много повече прегледи и изследвания. Защо тогава да извършват такива прегледи и при личните си лекари, където почти нищо не се предлага като профилактика? И второ, вече има административно наказание – глоба, за тези пациенти, които не посещават лекар за годишен профилактичен преглед. Защо тези глоби не се събират?

 • Не приемаме и създаването на смут в болничната система, като се правят безпринципни сливания на болници, без особен финансов ефект от това.

Смятаме, че българският парламент и правителството са подведени от министър Москов, относно реформата в здравеопазването. Поради всичко това, призоваваме министър Петър Москов да подаде оставка, а ако това не се случи, настояваме министър-председателя Бойко Борисов да поиска неговата оставка. След това да бъдат взети спешни мерки за корекция на така зададения курс на здравната реформа, като на първо място Народното събрание разгледа отново и редактира приетите поправки в Закона за здравното осигуряване, така че те да са от полза на хората.

Според нас, основните мерки за реформа на здравната система трябва да бъдат насочени в следните направления:

 • Строг контрол върху разходите в здравната система и работата на лечебните заведения. Това е първостепенният приоритет, върху който трябва да се съсредоточи една истинска здравна реформа в България. Държавата в момента е напълно абдикирала от контрол върху работата на здравната система. А тя е напълно неефективна по отношение на разходната част. По официални данни 48% от постъпленията в здравната система се плащат от пациентите, регламентирано или нерегламентирано извън системата на здравното осигуряване. Това трябва да спре! Необходимо е да има ясно разписани правила за какво ще си плаща един пациент, когато потърси медицинска помощ и точно какви услуги включва общественото осигуряване. Същевременно трябва да има строго съблюдаване, тези правила да не се нарушават. За съжаление, сега всичко е позволено като възможност на лечебните заведения да искат пари от пациентите.

 • Ефективна програма за мониторинг за спиране на корупцията в лечебните заведения. Здравната система е проядена от корупция. Масова практика е лекари да ползват възможнотите на държавната база на лечебните заведения, за да правят буквално частен бизнес. Има лекари в държавни болници, които не извършват прегледи по здравна каса, а само платени приеми, за които най-често се плаща на ръка без никаква финансова отчетност. Защо сегашните реформатори на здравната система мълчат за това ?

 • Силен контрол върху здравните пътеки, по които се лекуват пациентите. Чрез манипулации в това отношение се източва НЗОК в огромни размери.

 • Намиране на баланс във финансирането на болничната, доболничната и спешната медицинска помощ в България. Сега в болничната помощ се изразходват над 70-80% от средствата, в сравнение с доболничната. Това води до все по-нарастваща разходна част от националния ни бюджет за здравеопазване. По този начин профилактиката на заболяванията е напълно изпусната и повечето пациенти започват лечение, когато им е необходима вече скъпа болнична помощ. Така раздуваме непрекъснато разходите. Различни изследвания показват, че ефективната доболнична помощ и профилактика, спестяват значителна част от средствата, които се налага да прави бюджета за болнично лечение.

След извършване на тези най-важни стъпки по отношение на реформирането на здравната система в България може да се пристъпи към други, които допълнително да налеят средства в нея, но първо трябва да се спре изтичането на пари. Такива стъпки са:

 • Въвеждане на задължителен втори стълб на здравното осигуряване, по подобие на пенсионния модел. Така могат да се предложат на пациентите допълнителни и скъпоструващи здравни услуги, тъй като системата ще акумулира нови постъпления.

 • В зависимост от социално-икономическото състояние на нацията в бъдеще може да се помисли за по-висока здравна вноска, която да генерира още средства в сектора. Предпоставка за това обаче е да имаме реформирана система.

 • Създаване на специализиран здравен фонд за скъпоструващо лечение на пациенти с тежки заболявания. В него могат да постъпват средства по различни канали – отчисления от държавния бюджет, бюджетни излишъци от други сектори, хазартни игри организирани от държавата, дарения и др.

 • Стегнатият финансов контрол ще допринесе за освобождаване на средства за по-високи заплати за здравните работници, което е крайно необходимо за справяне с корупцията в системата.

Такава реформа би била насочена в полза на пациентите, включително и към бедните, а не тази която предлага сегашния здравен министър – насочена в полза на едрия капитал, корумпираните лекари и най-богатата прослойка от българското население.

Юни 2015

 

 

 

 

 

 

Автор: Социалдемократи   
 
Страница 31 от 47
Подкрепяте ли, промяна в Кодекса на труда, с която бащите на деца до тригодишна възраст да бъдат защитени от уволнение?

 
Copyright © 2019. Политическо движение Социалдемократи.