Home
News Feeds:
10
О
2017

Mail

 

Политическо Движение Социалдемократи има нов e-mail адрес за кореспонденция:

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Старият електронен адрес от началото на месец октомври не функционира поради прекратяване на предоставяните e-mail услуги от страна на доставчика.

ПДС се довери на световния лидер в e-mail услугите Google.

Всички наши членове, симпатизанти и партьори могат да пишат вече на новия ни електронен адрес.

Автор: Социалдемократи   
 
17
Ю
2017

Labor

ПОЗИЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

България е държавата с най-ниски заплати в Европейския съюз. От началото на прехода, политическата класа у нас не направи абсолютно нищо за стимулиране растежа на трудовото възнаграждение на работещите хора. Отдавна прагът на бедността се е превърнал в мерило за социалното положение на българина. Достойнството на трудещите се хора е напълно потъпкано. И вместо сегашните управляващи да изведат като основен приоритет нарастването на доходите в страната, очевидно тяхното малодушие към живота на хората стигна до етап на безгранично мракобесие.

 

Лансираната идея за отпадане на клас прослужено време е срам за същата тази политическа класа, чиито управлавящи представители си позволяват да искат да отнемат и поседните трохи от масата на трудовите хора у нас. В условията на крайна бедност, при които живеят българските граждани, това би означавало да се отнеме единствената законово гарантирана социална придобивка, свързана с доходите, която осигурява някакъв растеж на заплатите, макар и минимален. Не само това, но отпадането му ще означава и реално намаляване на възнагражденията на хората, тъй като работодателите ще бъдат освободени от задължението да начисляват допълнителни средства за прослужено време към заплатите.

Недоумяваме, как за няколко месеца представители на управляващото мнозинство, които обещаваха повече социална справедливост, повишаване на трудовите доходи и пенсиите, правят така, че да превърнат своите предизборни клетви в гнусна лъжа. Тази лъжа, обаче няма да бъде простена от народа. Редно е да попитаме, чий интерес защитава вицепремиерът Симеонов – този на гражданите, които го изпратиха във властта или този на олигархичния модел, за който хората не струват нищо.

Политическо Движение Социалдемократи се противопоставя и ще се бори с всички средства срещу този социален апокалипсис, който управляващите се готвят да причинят на българските граждани. За нас е недопустимо приемането на такава рестрикция спрямо и без това крайно ниските доходи на трудещите се у нас. Абсурдно е, при положене, че за последните 17 години страната ни са напуснали близо 1 милион души. Безотговорно е, защото демографските прогнози вещаят застрашително намаляване на българското население през следващите няколко десетилетия.

Апелираме към всички граждани, заедно със синдикатите и организациите на труда, остро да се противопоставят на тази идея, като се организират в масов протест под всички възможни форми срещу приемането й. За нас като социалдемократи е дълг да участваме в него. Ние няма да се примирим с предлаганата несправедливост.

Искаме също да предупредим управляващите, че всеки опит за прокарване на тази позорна идея за отпадане на клас прослужено време, ще съкрати драстично вашето време в управлението на страната, а фактическото й приемане ще прекъсне мандатът на това правителство скоропостижно. Колкото и да вярвате в стабилното си мнозинство, замислете се и се поучете от собствените си грешки в миналото. Българският народ е търпелив, но няма да издържи да забиете ножът до кокал. Призоваваме ви към политическо благоразумие и поне минимална социална чувствителност.

 

 

Автор: Социалдемократи   
 
11
Ю
2017

 

TEC

България, заедно с други засегнати европейски страни трябва да предприеме оспорване на приетата директива за най-добри налични техники за големите горивни инсталации

След приетите на 28 април тази година в ЕС нови изисквания по Референтния документ за най-добри налични техники за големи горивни инсталации, България е изправена пред много сложен казус. Ако не бъдат предприети незабавни действия от страна на държавата, българските ТЕЦ-ове ще трябва да спрат работа според новите правила. Това би заложило огромна социална бомба пред българското общество. Последствията от нея ще бъдат:

- Рязко увеличаване на безработицата в районите на топлоелектрическите централи. Според експерти затварянето на централите ще додеде до съкращаване на над 30 хил. души, заети във въгледобива и още около 120 хил. работещи в свързаните индустрии;
- Страната ще бъде принудена да плаща 1 млрд. лева годишно за внос на електроенергия, ако бъдат съкратени мощности, за да се покрият изискванията на ЕС, вредните емисии да бъдат намалени с 40% до 2030 година;
- Цената на електроенергията за битови и индустриални цели ще поскъпне драстично, което ще се отрази крайно негативно върху социалното положение на българските граждани.
- Дори да бъдат изпълнени новите изисквания на ЕС, не е сигурно постигането на желания резултат по отношение на екологията, тъй като покъпването на електроенергията ще принуди много домакинства да използват алтернативни източници за отопление, каквито са твърдите горива, а те са един от най-силните замърсители на въздуха в населените места.

Въпреки приетите изисквания на ниво ЕС, България има възможност да излезе от кризисната ситуация. Първа стъпка в това отношение е правителството да предприеме действия за съгласуване на обща позиция с останалите страни в общността, които са силно засегнати от директивата. Крайната цел е в рамките на тримесечния срок, който изтича на 27 юли да се предприеме процедура по оспорване на новите изисквания в Европейския парламент. Като втора стъпка, едновременно с инициативата по оспорване на Референтния документ, правителството, заедно с ТЕЦ-овете и предприятията във въгледобивната промишленост да започнат подготовка за договаряне на дерогации за този сектор от българската икономика, ако по една или друга причина новите правила не паднат в Европейския парламент.
България може и има реални основания да се възползва от европейското законодателство в тази област, което предвижда възможност за изключения (дерогации). Член 15, т. 4 от  Директивата за  индустриалните емисии упълномощава компетентните власти да дават дерогаци по индивидуални случаи, където спазването на най-добрите налични технологии би довело до разходи, които са неоправдани спрямо постигнатите екологични ползи. Повечето български топлоелектроцентрали изпълняват критериите за екологични норми, според които може да се поиска право на изключение. Това, обаче не може да се случи от самосебе си. Необходима е много сериозна работа на всички компетентни български институции, засегнатите предприятия и представителите на страната в Европейския парламент за доказване на изпълнението на тези критерии и договаряне на дерогации за този сектор от българската икономика.

От Политическо Движение Социалдемократи настояваме българското правителство да предприеме следните мерки за постигане на добър краен резултат за родната икономика и гражданите на страната:
- Съгласуване на съвместни действия с останалите страни от ЕС, силно засегнати от новите изисквания за вредните емисии, генерирани от големи горивни инсталации;
- Оспорване на Референтния документ за най-добри налични техники за големи горивни инсталации в рамките на Европейския парламент, заедно с други страни от европейската общност;
- Бързо съставяне на план за договаряне с ЕС на дерогации за българските ТЕЦ-ове, като алтернативен вариант за спасяване на сектора, ако оспорването на директивата не успее;
- Приемане на план за подобряване на екологичните норми в ТЕЦ-овете, съвместно с индустрията в сектора.

Автор: Социалдемократи   
 
Страница 13 от 47
Подкрепяте ли, промяна в Кодекса на труда, с която бащите на деца до тригодишна възраст да бъдат защитени от уволнение?

 
Copyright © 2019. Политическо движение Социалдемократи.