Home
News Feeds:
16
Я
2018

Crime

Сектор „Сигурност” в България прилича на тромав мастодонт, който всяка година поглъща все повече и повече средства от бюджета. За 2018 г. само бюджета на МВР е близо 1,3 млрд. лева. България заделя най-много средства, взети от българските граждани за вътрешна сигурност и обществен ред. По този показател ние сме начело в ЕС. Като се има предвид, че средните разходи за сигурност в Европа са 3,7%, то заделяните близо 7% от българския бюджет за тази дейност са крайно неоправдани на фона на постигнатите резултати. Ако съотнесем сумата за издръжка на системата и броя на служителите в нея към резултатността, то последната е повече от минимална. 

Статистическите данни за разкриваемостта на престъпленията са стряскащи. От 2010 г. не са открити над 7000 лица заподозрени в престъпления, които са били обявени за издирване. С изключение на разкриването на една престъпна група, която получи ефективни присъди, до момента няма нито едно разкрито знаково поръчково убийство, а те са стотици от началото на прехода. Не много по-различно стои въпросът с грабежите и кражбите. Разкриваемостта им е незначителна. Към тази статистика можем да прибавим и финансовата престъпност и свързаната с нея корупция. Тук също се наблюдава нулева разкриваемост. Освен това, много често престъпленията от всички тези категории изобщо не се разследват или по тях се води имитация на разследване. 

Основният въпрос е, защо след като България има буквално „полицейска армия” от гледна точка на численост и финансиране, нейната ефективност е никаква, а страната е в челото на ЕС по престъпност. Причините според нас могат да са няколко или комплекс от всички тях:

- Престъпният свят е корумпирал важни институции и висши служители в тях, като хора на високи държавни постове са част от престъпни структури;

- В системата за сигурност не се работи професионално поради липса на компетентност и/или демотивираност;

- Системата за сигурност е толкова сложна и тромава, че това я прави неефективна при изпълнение на важните й задачи.

Която от тези причини да е вярна (особено, ако са верни всички), това дава основание на българските граждани да поискат промяна. Ние от ПДС настояваме тази промяна да се изрази в оптимизация на персонала и финансирането, която включва значително съкращаване на администрацията. Може да звучи парадоксално с оглед на размера на престъпността, но какъв е смисъла да плащаме такива огромни средства като граждани, след като не получаваме дори елементарна сигурност в собствената си държава. Абсурдно е за нас при всяко социално недоволство в системата за сигурност, средствата за нейната издръжка да се увеличават. Напълно сме съгласни с тезата на българските работодатели, които твърдят, че бизнесът издържа още едно МВР, една паралелна „полиция”, като заделя значителни средства за частна охранителна дейност. Можем да си представим, че ако държавата си вършеше ефективно работата, тези огромни разходи българските работодатели могат да вложат за по-високи заплати на хората и развитие на бизнеса. 

Ние сме за по-малка численост на персонала в системата за сигурност и оптимизиране на структурите й, така че да се постигне по-голяма ефективност. Това би имало ефект и за нарастването на заплатите в полицията, тъй като ще бъдат освобедени значителни средства. Българските граждани трябва да поискат отговорност от управляващите за това, че плащат данъци, а получават нарастваща несигурност.

 

 

16.01.2018г.                                                  Политическо Движение Социалдемократи

Сектор „Сигурност” в България прилича на тромав мастодонт, който всяка година поглъща все повече и повече средства от бюджета. За 2018 г. само бюджета на МВР е близо 1,3 млрд. лева. България заделя най-много средства, взети от българските граждани за вътрешна сигурност и обществен ред. По този показател ние сме начело в ЕС. Като се има предвид, че средните разходи за сигурност в Европа са 3,7%, то заделяните близо 7% от българския бюджет за тази дейност са крайно неоправдани на фона на постигнатите резултати. Ако съотнесем сумата за издръжка на системата и броя на служителите в нея към резултатността, то последната е повече от минимална.

Статистическите данни за разкриваемостта на престъпленията са стряскащи. От 2010 г. не са открити над 7000 лица заподозрени в престъпления, които са били обявени за издирване. С изключение на разкриването на една престъпна група, която получи ефективни присъди, до момента няма нито едно разкрито знаково поръчково убийство, а те са стотици от началото на прехода. Не много по-различно стои въпросът с грабежите и кражбите. Разкриваемостта им е незначителна. Към тази статистика можем да прибавим и финансовата престъпност и свързаната с нея корупция. Тук също се наблюдава нулева разкриваемост. Освен това, много често престъпленията от всички тези категории изобщо не се разследват или по тях се води имитация на разследване.

Основният въпрос е, защо след като България има буквално „полицейска армия” от гледна точка на численост и финансиране, нейната ефективност е никаква, а страната е в челото на ЕС по престъпност. Причините според нас могат да са няколко или комплекс от всички тях:

-          Престъпният свят е корумпирал важни институции и висши служители в тях, като хора на високи държавни постове са част от престъпни структури;

-          В системата за сигурност не се работи професионално поради липса на компетентност и/или демотивираност;

-          Системата за сигурност е толкова сложна и тромава, че това я прави неефективна при изпълнение на важните й задачи.

Която от тези причини да е вярна (особено, ако са верни всички), това дава основание на българските граждани да поискат промяна. Ние от ПДС настояваме тази промяна да се изрази в оптимизация на персонала и финансирането, която включва значително съкращаване на администрацията. Може да звучи парадоксално с оглед на размера на престъпността, но какъв е смисъла да плащаме такива огромни средства като граждани, след като не получаваме дори елементарна сигурност в собствената си държава. Абсурдно е за нас при всяко социално недоволство в системата за сигурност, средствата за нейната издръжка да се увеличават. Напълно сме съгласни с тезата на българските работодатели, които твърдят, че бизнесът издържа още едно МВР, една паралелна „полиция”, като заделя значителни средства за частна охранителна дейност. Можем да си представим, че ако държавата си вършеше ефективно работата, тези огромни разходи българските работодатели могат да вложат за по-високи заплати на хората и развитие на бизнеса.

Ние сме за по-малка численост на персонала в системата за сигурност и оптимизиране на структурите й, така че да се постигне по-голяма ефективност. Това би имало ефект и за нарастването на заплатите в полицията, тъй като ще бъдат освобедени значителни средства. Българските граждани трябва да поискат отговорност от управляващите за това, че плащат данъци, а получават нарастваща несигурност.

 

 

 

 

16.01.2018г.                                                  Политическо Движение Социалдемократи

Автор: Социалдемократи   
 
02
Я
2018

PDS--4NG-2018

Автор: Социалдемократи   
 
15
Н
2017

 

Private

Позиция
на
Политическо Движение Социалдемократи

 

 

По време на прехода в България бяха приватизирани активи на държавни дружества за милиарди левове. Една голяма част от този процес се извърши по престъпен начин и някои български предприятия бяха буквално заграбени. Част от тях бяха доведени до умишлен фалит с цел изкупуване на собствеността на безценица. В приватизационните сделки са замесени не малка част от управляващите политици досега. Съпътстващата корупция при приватитизационните сделки е огромна. На този фон в България няма сериозно разследване на криминалните престъпления по време на приватизационния процес. Няма осъдени замесени лица в тази престъпна дейност.


Българското общество никога няма да получи справедлевост, ако тези сделки не бъдат разследвани, а провинилите се не бъдат подведени под съдебна отговорност. Давността за подобни престъпления прави невъзможно съдебното преследване срещу злоупотребите при приватизация у нас. Без нейното отпадане никага няма да бъде потърсена такава отговорност, а грабителите ще бъдат оставени да се измъкнат със спечелените милиони.


Богатството създадено с труда на милиони хора се превърна в богатство на една шепа лица от така наречения политически и бизнес елит. Ето защо, ПДС се обявява в подкрепа на отпадане на давността за престъпленията при приватизация, независимо кой е вносителя на подобни промени в Конституцията. За нас това е правилно и справедливо искане. Ние не сме против частната собственост, напротив подкрепяме пазарната икономика и частната стопанска инициатива, но смятаме че тя трябва да бъде в рамките на закона и обществения интерес. Отдавна застъпваме тезата, че българската прокуратура трябва да започне разследване на целия приватизационен процес от началото на прехода. Първостепенно условие това да се случи е промяна в Конституцията и отпадане на давността за престъпления при приватизация. Единственото с което не сме съгласни в публично лансирания текст за промяна е да се ограничава прилагането на тази поправка в Контитуцията за периода 1992-2017 година. Смятаме, че тя трябва да се отнася за приватизационни сделки след 1992 г. без крайна дата в бъдеще, тъй като в България все още има държавни активи, които могат да бъдат обект на приватизация. Независимо, че сегашните държавни дружества са в забранителен списък за приватизиране, няма гаранции, че някои от тях след време няма да бъдат извадени от него.

15.11.2017

Автор: Социалдемократи   
 
Страница 12 от 47
Подкрепяте ли, промяна в Кодекса на труда, с която бащите на деца до тригодишна възраст да бъдат защитени от уволнение?

 
Copyright © 2019. Политическо движение Социалдемократи.