Home
News Feeds:
01
Ю
2016

 

1-461

На 1 юни по инициатива на Политическо движение „Социалдемократи” беше проведена национална дискусия на тема: „Бащинството има право на трудова закрила”. Тя се състоя в Национален пресклуб – БТА и в нея взеха участие представители на партията, на държавни институции, на синдикатите, на работодателите и на редица граждански организации.

Председателят на ПДС Елена Нонева представи идеята на движението за промени в Кодекса на труда, които да гарантират защита от уволнение на бащите на деца до три години и на съпрузите на бременни жени. Според нея тази мярка ще бъде важна крачка за справяне с тежката демографска криза, в която се намира България. Нонева допълни, че така се създават условия двамата родители да бъдат еднакво защитени от закона.

Законодателното предложение вече е внесено в Народното събрание от Коалиция „БСП – лява България”. Това поясни Георги Гьоков – депутат от БСП, който се ангажира още в началото на тази година с инициативата.

Според Николай Стоянов, главен юристкунсулт на Инспекцията по труда, внесеното законодателно предложение е точно и ясно формулирано и юридически издържано. Той заяви по време на дискусията, че ако предлаганите промени в Кодекса на труда бъдат приети в този вид, ведомството няма да има проблем да осъществява контрол върху спазването на трудовите права на бащите.

Експертът от КТ „Подкрепа” Ваня Григорова от своя страна подчерта, че точно такива промени са нужни и че не би следвало този законопроект да срещне съпротива. Тя заяви, че в случая обектът на защита са самите деца. Единственото върху което, според нея трябва да се помисли е как се урежда статута на „съжителство на семейни начала” между двама души във връзка с предложения законопроект.

Предложението на ПДС беше приветствано и от Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Според него предложението елиминира т. нар. положителна дискриминация, която има спрямо мъжете по отношение на тази защита в трудовото ни законодателство. Дечев обясни, че именно мъжете имат най-голямата отговорност към семействата си, а това създава у тях много напрежение, резултатът от което през последните години се вижда във увеличаването на смъртността сред тях на възраст между 50 и 58 години. Според него защитата от уволнение ще намали този стрес. Дечев не смята, че предложението крие някакви големи рискове за работодателите.

Идеята на ПДС беше подкрепена и от изказванията на Светослав Стефанов – председател на Съюза на бащите в България, Петя Карабакалова от Сдружение „Щастливци”, както и от Емил Георгиев от ПК Екогласност. Според Петя Карабакалова, такава промяна в законодателството ще даде много повече самочувствие на мъжете и ще стимулира тяхната отговорност като родители.

Още снимки от събитието:

1-181


1-201


1-281


1-121


1-341

Автор: Социалдемократи   
 
12
М
2016

 

 

Pensioner

След като управляващите вендъж направиха опит да ограбят парите на хората от осигуровките за втора пенсия, внасяйки предложение НОИ да се намеси във втория стълб на пенсионата система, сега се прави нов опит за присвояване на тези средства. Този път не толкова потърпевши от така предложените от Министерство на финансите промени в КСО ще бъдат пенсионните фондове, колкото осигуряващите се лица.
От Политическо движение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” смятаме за недопустимо предложението на вносителя за създаване на „общ пул” от който да се изплаща втора пенсия на хората, а не както е по сегашния закон от индивудиалните им партиди. Считаме за манипулативен текстът в проектозакона, според който бъдещите пенсионери ще получат пожизнена втора пенсия. На пръв поглед това изглежда като грижа за тях, но напрактика е вредно и ги ощетява.


Според досегашните текстове в КСО, осигуряващите се внасят пари за втора пенсия по индивидуални партиди. Сметката по тези партиди може да се изплати наведнъж след пенсиониране или да се плаща срочна пенсия до изчерпване на партидата. Това е капиталовия принцип, който управляващите се опитват да унищожат. Според него, всеки осигуряващ се гражданин знае колко пари са натрупани по собствената си сметка, и може да разчита на тях след пенсиониране. Новите промени, които се предлагат от Министерство на финансите са в разрез на капиталовия принцип. Така нареченият „общ пул” ще отпуска втора пенсия за всички, без да отчита справедливо размера на всяка индивидуална партида. Това е опит за уравновиловка на бъдещите пенсионери, като се създава възможност лица с по-малки осигуравки през натрупващия период да разчитат на по-висока втора пенсия, защото в „общия пул” ще участват и хора с по-високи вноски. Точно това и цялостния общ харакер на събиране на вноските ще обезсмисли мотивацията на хората от вснасянето на повече пари за втора пенсия, разчитайки на повече средства при пенсиониране.


Отношенията между хората и пенсионните фондове се базират на частно-правен договор. Намесата на държавата в него е недопустимо и според нас ощетява гражданите. Смятаме предлаганите помени за вредни защото:


- премахват гаранциите за това, че хората ще получат след пенсиониране точно толкова средства, колкото са внесли;
- унищожават достижението на сегашната пенсионна система, което гарантира, че дори в случай на смърт на осигуреното лице, неговите средства по втория стълб се унаследяват от неговите близки. Новите промени предвиждат остатъка от средствата след смърт да отиват в държавата и да се преразпределят;
- нарушават капиталовия принцип при втората пенсия и създават система, при която всеки пенсионер ще получи средства от „общ пул”, без оглед на размера на внесените средства;
- манипулират с предимствата на пожизненото получаване на втора пенсия от всеки бъдещ пенсионер. Като се има предвид, че средната продължителност на живота в България е 74 години, това предимство е доста съмнително, особено за хората, които са внасяли големи по размер вноски до пенсиониране.
- е опит за уронване престижа на частното пенсионно осигуряване, за да се акумулират повече финансови постъпления от втория стълб в НОИ с цел попълване на огромните дефицити в държавна система.


Притеснителен е и факта, че отново се внасят поправки в КСО преди големи празници, когато обществената бдителност е ниска. Освен това, тези предложения не са представени пред граждански организации и експерти за широко публично обсъждане преди внасянето им в парламента. Това за нас е неприемливо. Смятаме, че ако се налага реформиране на пенсионното осигуряване, то тряба да стане след продължителен обществен дебат и консенсус между партньорите, както и след завършване на предвидените за края на тази година стрес тестове на пенсионните фондове у нас.


Призоваваме управляващите да спрат с опитите си за ограбване на средствата за втора пенсия на българските граждани!


Автор: Социалдемократи   
 
22
А
2016

 

DSCN36761

На 16 и 17 април Изпълнителният съвет и Политическият съвет на ПДС проведоха съвместно заседание, заедно с представители на партията в местната власт. Събранието се състоя в Хотел „България” – Хасковски минерални бани. То бе ръководено от председаелят на движението Елена Нонева.

На заседанието бе приет план за подпомагане на дейността на представителите на партията в местната власт при работата им по програми на Европейския съюз. Планът беше внесен за разглеждане от Георги Първанов – член на Изпълнителния съвет. Предвижда се той да бъде изпратен на всички кметове и общински съветници от ПДС. Също така, областните председатели на движението ще имат грижата да пускат заявления до центрания офис на партията при необходимост от консултации по конкретни идеи за разработване на проекти за финансиране по европейските програми. За целта според плана се предвижда създаване на работна група към Изпълнителния съвет за работа по отделни проекти.

Елена Нонева направи текущ доклад за организационното състояние на ПДС. Участниците в заседанието направиха конкретни предложения за развитие в тази посока. В тази връзка се продължава срока за разширяване на структурите на партията в цялата страна. Към 30 август тази година ще се направи нов отчет от областните председатели за организационното развитие на движението по места.  Същото се отнася и до развитието на структурите на Младежката и Женската организация. Продължава и срока за изпращане на справки за коалиционната политика на ПДС по места до 25 април 2016 г.

Обсъден беше и план за работа с медиите, представен от Пламенка Ангелова – областен председател на ПДС в гр. Русе. Той предвижда нови комуникационни възможности за движението и ще бъде изпратен на всички местни структури.

Председателят на Младежката организация на ПДС Георги Петров направи презентация, отразяваща гледната точка на младежите за развитието на партията. По разработването на стратегия за развитие са участвали всички младежи от движението, преминали обучение за политически лидери през последните няколко години.

Сформирани бяха и работни групи за работа в следните направления: Здравеопазване, Регионално развитие, Енергетика, Икономика и Образование.

На следващото заседание на Националния съвет на ПДС, насрочено за 4 юни 2016 г. в София ще бъде разгледан въпросът за формата на участие на движението в предстоящите президентски избори в страната. По време на срещата в Хасковски минерални бани бяха направени конкретни предложения в тази насока.

DSCN36801

DSCN36781

Автор: Социалдемократи   
 
Страница 11 от 36

Вход

Кой е онлайн?

В момента има 32 посетителя в сайта
Copyright © 2017. Политическо движение Социалдемократи.