Home
News Feeds:
05
А
2018

children-TV

Политическо Движение Социалдемократи сигнализира в открито писмо Съвета за електронни медии и всички ключови държавни институции за неприемлив език, използван в някои филми, излъчвани от специализирани детски телевизионни канали. Пълният текст на писмото може да прочетете ТУК

Автор: Социалдемократи   
 
03
М
2018

3mart-140godini

Автор: Социалдемократи   
 
24
Я
2018

medic

Общинските болници в България са на ръба на своето оцеляване. Тяхното спасяване е от ключово значение за много български региони и техните граждани. По разчети на Министерство на здравеопазването, дълговете на общинските болници се равняват на 100 млн. лева. За сравнение, само за няколко дни, след като служителите на МВР заплашиха с масови протести, правителството отпусна, непредвидено, същата сума за увеличаване на възнагражденията в полицията. В същото време, не само че възнагражденията на здравните работници в общинските болници не са увеличавани от години, но в голяма част от тях те не са получавали от месеци заработените си заплати. Възниква въпросът, защо държавата проявява различни критерии по отношение на две различни системи. Кое поставя в привилигировано положение една система пред друга?

В България има над 100 общински болници, които са от огромно значение за гражданите от тези райони. Проблемът не е само здравен, но също социален и икономически. Затварянето им откъсва тези хора от достъп до здравеопазване, което е допълнителна предпоствка за обезлюдаването на градовете и селата, обслужвани от тези болници. Това увеличава регионалните диспропорции и ще доведе до икономически и социален упадък на много български общини. Недоумяваме, защо управляващите, когато приоретизират разпределението на бюджетни средства не отчитат страничните ефекти, които носят проблемите в отделните сектори.

Имаме всички основания да подозираме, че разпределението на средства от държавния бюджет следва принципа „повече пари за сектори, които крият повече заплаха за властта и по-малко за тези с по-слаб потенциал”. Според нас, обаче принципът трябва да бъде „повече пари за сектори, които имат по-голяма полезност за обществото”. Ако отново трябва да сравняваме, полезността за обществото от здравеопазването е в пъти по-голяма от тази, която генерира сектор „Сигурност”. Въпреки това, разпределението на средствата е в полза на по-ниската полезност. Такъв подход от страна на управялващите може да се определи като целенасочена несправедливост на разпределението на бюджетни средства.

Според синдикалните и работодателските организации в България, общинските болници извършват над 20% от болничните услуги в страната. Тези здравни заведения осигуряват медицинска помощ за повече от 150 общини, като обслужват близо 2 млн. граждани. Тези цифри не могат да бъдат пренебрегнати с лека ръка и държавата да бездейства.

Ние смятаме, че трябва да бъдат предприети следните мерки за стабилизиране на общинското здравеопазване:

- Отпускане на еднократна субсидия за покриване на всички задължения на общинските болници (около 100 млн. лева);

- Изплащане на всички задължения към здравните работници от общинските болници;

- Приемане на дългосрочен план за оздравяване на тези лечебни заведения (финансова оптимизация без закриване на болници, оптимизация на персонала, саниране на сградния фонд и техническо обезпечаване);

- В Бюджет 2019, да се предвидят целеви субсидии за отделни общински болници, като насочена държавна субсидия за стабилизиране и подобряване на работата на тези заведения;

- Актуализиране на основните клинични пътеки, по които работят общинските болници (да се отчете реалното увеличение на цените на лекарства, консумативи и други услуги в здравния сектор от 2006 г. насам, когато е била последната актуализация на клиничните пътеки);

- Ремонт на сградния фонд на общинските болници с използване на средства по европейските програми за регионално развитие.

 

 

24.01.2018                                                                         ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

Общинските болници в България са на ръба на своето оцеляване. Тяхното спасяване е от ключово значение за много български региони и техните граждани. По разчети на Министерство на здравеопазването, дълговете на общинските болници се равняват на 100 млн. лева. За сравнение, само за няколко дни, след като служителите на МВР заплашиха с масови протести, правителството отпусна, непредвидено, същата сума за увеличаване на възнагражденията в полицията. В същото време, не само че възнагражденията на здравните работници в общинските болници не са увеличавани от години, но в голяма част от тях те не са получавали от месеци заработените си заплати. Възниква въпросът, защо държавата проявява различни критерии по отношение на две различни системи. Кое поставя в привилигировано положение една система пред друга?

В България има над 100 общински болници, които са от огромно значение за гражданите от тези райони. Проблемът не е само здравен, но също социален и икономически. Затварянето им откъсва тези хора от достъп до здравеопазване, което е допълнителна предпоствка за обезлюдаването на градовете и селата, обслужвани от тези болници. Това увеличава регионалните диспропорции и ще доведе до икономически и социален упадък на много български общини. Недоумяваме, защо управляващите, когато приоретизират разпределението на бюджетни средства не отчитат страничните ефекти, които носят проблемите в отделните сектори.

Имаме всички основания да подозираме, че разпределението на средства от държавния бюджет следва принципа „повече пари за сектори, които крият повече заплаха за властта и по-малко за тези с по-слаб потенциал”. Според нас, обаче принципът трябва да бъде „повече пари за сектори, които имат по-голяма полезност за обществото”. Ако отново трябва да сравняваме, полезността за обществото от здравеопазването е в пъти по-голяма от тази, която генерира сектор „Сигурност”. Въпреки това, разпределението на средствата е в полза на по-ниската полезност. Такъв подход от страна на управялващите може да се определи като целенасочена несправедливост на разпределението на бюджетни средства.

Според синдикалните и работодателските организации в България, общинските болници извършват над 20% от болничните услуги в страната. Тези здравни заведения осигуряват медицинска помощ за повече от 150 общини, като обслужват близо 2 млн. граждани. Тези цифри не могат да бъдат пренебрегнати с лека ръка и държавата да бездейства.

Ние смятаме, че трябва да бъдат предприети следните мерки за стабилизиране на общинското здравеопазване:

-          Отпускане на еднократна субсидия за покриване на всички задължения на общинските болници (около 100 млн. лева);

-          Изплащане на всички задължения към здравните работници от общинските болници;

-          Приемане на дългосрочен план за оздравяване на тези лечебни заведения (финансова оптимизация без закриване на болници, оптимизация на персонала, саниране на сградния фонд и техническо обезпечаване);

-          В Бюджет 2019, да се предвидят целеви субсидии за отделни общински болници, като насочена държавна субсидия за стабилизиране и подобряване на работата на тези заведения;

-          Актуализиране на основните клинични пътеки, по които работят общинските болници (да се отчете реалното увеличение на цените на лекарства, консумативи и други услуги в здравния сектор от 2006 г. насам, когато е била последната актуализация на клиничните пътеки);

-          Ремонт на сградния фонд на общинските болници с използване на средства по европейските програми за регионално развитие.

 

 

24.01.2018                                                                         ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

Автор: Социалдемократи   
 
Страница 11 от 47
Подкрепяте ли, промяна в Кодекса на труда, с която бащите на деца до тригодишна възраст да бъдат защитени от уволнение?

 
Copyright © 2019. Политическо движение Социалдемократи.