Home
News Feeds:
12
М
2016

 

 

Pensioner

След като управляващите вендъж направиха опит да ограбят парите на хората от осигуровките за втора пенсия, внасяйки предложение НОИ да се намеси във втория стълб на пенсионата система, сега се прави нов опит за присвояване на тези средства. Този път не толкова потърпевши от така предложените от Министерство на финансите промени в КСО ще бъдат пенсионните фондове, колкото осигуряващите се лица.
От Политическо движение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” смятаме за недопустимо предложението на вносителя за създаване на „общ пул” от който да се изплаща втора пенсия на хората, а не както е по сегашния закон от индивудиалните им партиди. Считаме за манипулативен текстът в проектозакона, според който бъдещите пенсионери ще получат пожизнена втора пенсия. На пръв поглед това изглежда като грижа за тях, но напрактика е вредно и ги ощетява.


Според досегашните текстове в КСО, осигуряващите се внасят пари за втора пенсия по индивидуални партиди. Сметката по тези партиди може да се изплати наведнъж след пенсиониране или да се плаща срочна пенсия до изчерпване на партидата. Това е капиталовия принцип, който управляващите се опитват да унищожат. Според него, всеки осигуряващ се гражданин знае колко пари са натрупани по собствената си сметка, и може да разчита на тях след пенсиониране. Новите промени, които се предлагат от Министерство на финансите са в разрез на капиталовия принцип. Така нареченият „общ пул” ще отпуска втора пенсия за всички, без да отчита справедливо размера на всяка индивидуална партида. Това е опит за уравновиловка на бъдещите пенсионери, като се създава възможност лица с по-малки осигуравки през натрупващия период да разчитат на по-висока втора пенсия, защото в „общия пул” ще участват и хора с по-високи вноски. Точно това и цялостния общ харакер на събиране на вноските ще обезсмисли мотивацията на хората от вснасянето на повече пари за втора пенсия, разчитайки на повече средства при пенсиониране.


Отношенията между хората и пенсионните фондове се базират на частно-правен договор. Намесата на държавата в него е недопустимо и според нас ощетява гражданите. Смятаме предлаганите помени за вредни защото:


- премахват гаранциите за това, че хората ще получат след пенсиониране точно толкова средства, колкото са внесли;
- унищожават достижението на сегашната пенсионна система, което гарантира, че дори в случай на смърт на осигуреното лице, неговите средства по втория стълб се унаследяват от неговите близки. Новите промени предвиждат остатъка от средствата след смърт да отиват в държавата и да се преразпределят;
- нарушават капиталовия принцип при втората пенсия и създават система, при която всеки пенсионер ще получи средства от „общ пул”, без оглед на размера на внесените средства;
- манипулират с предимствата на пожизненото получаване на втора пенсия от всеки бъдещ пенсионер. Като се има предвид, че средната продължителност на живота в България е 74 години, това предимство е доста съмнително, особено за хората, които са внасяли големи по размер вноски до пенсиониране.
- е опит за уронване престижа на частното пенсионно осигуряване, за да се акумулират повече финансови постъпления от втория стълб в НОИ с цел попълване на огромните дефицити в държавна система.


Притеснителен е и факта, че отново се внасят поправки в КСО преди големи празници, когато обществената бдителност е ниска. Освен това, тези предложения не са представени пред граждански организации и експерти за широко публично обсъждане преди внасянето им в парламента. Това за нас е неприемливо. Смятаме, че ако се налага реформиране на пенсионното осигуряване, то тряба да стане след продължителен обществен дебат и консенсус между партньорите, както и след завършване на предвидените за края на тази година стрес тестове на пенсионните фондове у нас.


Призоваваме управляващите да спрат с опитите си за ограбване на средствата за втора пенсия на българските граждани!


Автор: Социалдемократи   
 
22
А
2016

 

DSCN36761

На 16 и 17 април Изпълнителният съвет и Политическият съвет на ПДС проведоха съвместно заседание, заедно с представители на партията в местната власт. Събранието се състоя в Хотел „България” – Хасковски минерални бани. То бе ръководено от председаелят на движението Елена Нонева.

На заседанието бе приет план за подпомагане на дейността на представителите на партията в местната власт при работата им по програми на Европейския съюз. Планът беше внесен за разглеждане от Георги Първанов – член на Изпълнителния съвет. Предвижда се той да бъде изпратен на всички кметове и общински съветници от ПДС. Също така, областните председатели на движението ще имат грижата да пускат заявления до центрания офис на партията при необходимост от консултации по конкретни идеи за разработване на проекти за финансиране по европейските програми. За целта според плана се предвижда създаване на работна група към Изпълнителния съвет за работа по отделни проекти.

Елена Нонева направи текущ доклад за организационното състояние на ПДС. Участниците в заседанието направиха конкретни предложения за развитие в тази посока. В тази връзка се продължава срока за разширяване на структурите на партията в цялата страна. Към 30 август тази година ще се направи нов отчет от областните председатели за организационното развитие на движението по места.  Същото се отнася и до развитието на структурите на Младежката и Женската организация. Продължава и срока за изпращане на справки за коалиционната политика на ПДС по места до 25 април 2016 г.

Обсъден беше и план за работа с медиите, представен от Пламенка Ангелова – областен председател на ПДС в гр. Русе. Той предвижда нови комуникационни възможности за движението и ще бъде изпратен на всички местни структури.

Председателят на Младежката организация на ПДС Георги Петров направи презентация, отразяваща гледната точка на младежите за развитието на партията. По разработването на стратегия за развитие са участвали всички младежи от движението, преминали обучение за политически лидери през последните няколко години.

Сформирани бяха и работни групи за работа в следните направления: Здравеопазване, Регионално развитие, Енергетика, Икономика и Образование.

На следващото заседание на Националния съвет на ПДС, насрочено за 4 юни 2016 г. в София ще бъде разгледан въпросът за формата на участие на движението в предстоящите президентски избори в страната. По време на срещата в Хасковски минерални бани бяха направени конкретни предложения в тази насока.

DSCN36801

DSCN36781

Автор: Социалдемократи   
 
17
А
2016

 

1


На 9-ти април се проведе V-тата национална конференция на Женската организация на Политическо движение “Социалдемократи”. Форумът избра петчленно ръководство на жените в партията. За председател бе избрана филологът Росица Петрова от София. Останалите четири членове са: Милена Карачорова от Русе, Петя Карабакалова от Харманли, Даниела Захариева от София и Нели Славчева от Павликени. Отчетно-изборната конференция на Федерацията на женските клубове в ПДС се проведе в русенския хотелски комплекс „Рига”. Участите в нея взеха и председателят на ПДС Елена Нонева, председателят на ПДС-Русе Пламента Ангелова и Даниела Христова - заместник областен председател и председател на Общинската организация в Две могили.


Дискутирани бяха въпроси, свързани с развитие на структурите по места и нуждата от по-голяма активност на жените. Направени бяха конкретни законодателни предложения в социалната сфера като въпроса за защита на бащинството. Припомняме, че партията провежда обществени дискусии в цялата страна по своето предложение съпрузите на бременни жени и бащите да получат защита от уволнение в първите три години при отглеждането на деца.

Специален гост по време на дискусионен форум, организиран в Русе преди конференцията бе известният дипломат и журналист Иван Гайтанджиев. Темата "Реалности и тенденции в глобалната политика. Ролята и мястото на България в нея" събра не само представители на ПДС, но и много граждани. Събитието уважиха и общинските председатели на ВМРО и АБВ - Асен Даскалов и Стелиян Стефанов. В началото бе почетено делото на Петър Дертлиев - бащата на съвременната българска социалдемокрация, по случай 100 години от рождението му.

Посланик Иван Гайтанджиев отбеляза, че в глобалната политика светът се тресе от конфликти, а липсва единен подход към решаване на проблемите, че в Европа отсъства координация в системата за сигурност и е необходима обща структура за отбрана. "Обединена Европа не показва ресурс, че е в състояние да бъде адекватна на тези проблеми. Европа не е единна, Европа няма концепция, няма общ подход как да преодолява проблемите в посока тероризъм.", отбеляза още той. Иван Гайтанжиев заяви, че вече не е работеща тази зависимост на България от външни фактори. "Необходимо е да сме българофили преди всичко. В България има дефицит на държавници и на държава."

На 10-ти април се проведе семинар на тема: "Политически маркетинг и предизборни кампании", по време на който лектор бе политологът Пламен Червенков.

Дейността на русенската организация на жените ще продължи с дискусионните форуми, като темите ще са насочени към демографската криза, училищното ориентиране и др. Още през май ще започнат поредица от срещи с родителите и техните деца по въпросите за професионалното ориентиране.


Още снимки от събитието:


2


3


4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Социалдемократи   
 
Страница 11 от 35

Вход

Кой е онлайн?

В момента има 92 посетителя в сайта
Copyright © 2017. Политическо движение Социалдемократи.