Home
News Feeds:
03
О
2016

 

1-14

Общественият труд да бъде въведен като алтернативна мярка за заплащане при наложени административни наказания на гражданите. Това предложи ПДС на национален форум проведен на 30 септември тази година в София. На него присъстваха и трима народни представители от Коалиция „БСП – Лява България“ – Георги Гьоков, Драгомир Стойнев и Филип Попов. Те подкрепиха идеята и ще внесат в парламента законодателните предложения за промяна в Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

По време на дискусията, председателят на ПДС Елена Нонева подчерта, че е необходимо да се създаде допълнителна алинея към член 79 от ЗАНН, чрез която общественият труд да бъде регламентиран като алтернативна форма на заплащане от гражданите, които имат затруднение да понесат финансова санкция за административни нарушения. Според Нонева това е една социална мярка, която ще доведе и до по-добра събираемост на наложените от администрацията глоби. Тя се обоснова за смисъла от подобна мярка, като отбеляза, че обикновено неплатените глоби се генерират от бедни хора, за които е непосилно да ги платят. Така социално слабите граждани ще имат възможност да компенсират държавата и общините, като чрез обществен труд си заплатят наложените им санкции.

Нонева даде като най-ярък пример събирането на глоби за нарушения по пътищата. Тя подчерта, че събираемостта на тези средства е изключително ниска, което води до щети за бюджета. Председателят на ПДС припомни статистика от 2014 г., според която несъбраните и изискуеми глоби, и имуществените санкции по ЗАНН са възлизали на сумата от 1.9 млрд. лева. Друг пример, който Нонева даде беше за незаконната сеч. Тя подчерта, че преките извършители на това нарушение обикновено са хора без постоянни доходи и имущество. Така наложените глоби оставали неплатени, а незаконното изсичане на горски масиви продължава.

ПДС предлага във връзка с тези законодателни предложения, да се направят и промени в Наказателния кодекс с което да се гарантира, че хората, които отказват да полагат обществен труд след като не са платили глоба да им се търси наказателна отговорност.

Георги Гьоков поздрави ПДС за инициативите на партията през последните месеци с конкретни законодателни предложения, които имат голяма обществена значимост. Според него идеята за въвеждане на обществен труд като алтернатива на паричните санкции е изключително добра и припомни, че бедността в България бележи застрашителни размери. Той обясни, че над 41% от българските граждани са в риск от бедност и социално изключване, въпреки че премиерът твърди, че икономическото състояние на българина се е подобрило значително. Как тези хора да си плащат глобите, като техният единствен приоритет е да оцеляват, попита риторично Гьоков по време на дебата. Според него трябва да се създаде алтернатива за тези граждани.

Чувството за безнаказаност в страната все повече и повече се увеличава. Всеки може да направи административно нарушение и да не си плати санкцията за него, защото това е масова практика. Това отбеляза народния представител и бивш министър на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. Според него, предложението на ПДС е добро и то трябва да бъде подкрепено от Народното събрание. Той смята, че полагането на обществен труд при административни наказания ще върне трудовите навици, които голяма част от българските граждани са загубили. Много е важно да върнем тези навици и това е един друг ефект от предложената промяна, обясни Стойнев. Той смята, че всеки нарушител в България трябва да има ясното съзнание, че носи отговорност за действията си.

Това е важна тема и тя се преплита с други важни тези като бедността, корупцията, безотговорността и липсата на трудови навици в населението, подчерта Филип Попов – депутат от Коалиция „БСП – Лява България“. Той отбеляза, че корупцията в страната се връща към нивата от 90-те години и заяви че предлаганата мярка е начин за ограничаването й. Когато един човек е беден, той трябва да има алтернатива да „обогати“ обществото в което живее заради нарушението извършено от него, заяви още Попов. Депутатът отбеляза, че такъв вид санкции съществуват и в други държави, включително в САЩ. Според него това е полезно за икономиката и за фиска на държавата и общините.

Главният секретар на Агенцията по горите Илиян Точев информира, че разполага с набор от предложения в тази връзка, като отбеляза две неща, които институцията иска. Едното от тях напълно кореспондира с лансираната от ПДС идея, а именно да се налагат пробационни мерки по реда на административно-наказателното производство. Второто предложение, което Точев направи и да се приемат за доказателство видео- и снимкови материали от административните органи и дори от гражданите.

По време на дискусията прозвучаха и други предложения, свързани с темата. Димитър Веселинов от Движение 21 подкрепя предложението и обърна специално внимание на това, че паралелно с въвеждането на тази мярка, трябва да се потърсят добри механизми за институционален и обществен контрол върху полагането на обществен труд, за да бъде той наистина ефективен. В тази връзка Елена Нонева заяви, че това може да стане чрез подробно разписан правилник към ЗАНН, в който подробно да се опише механизма за полагане на обществен труд.

Преди тази национална дискусия, ПДС проведе и редица местни дискусии в много български общини, където идеята беше дебатирана и с местните органи на властта. Движението ще продължи работата по законопроекта до списването му в окончателен вид и внасянето в Народното събрание.

1-2

1-8

1-13

1-5

Автор: Социалдемократи   
 
20
А
2016

 

ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ

Политическо Движение Социалдемократи декларира своята подкрепа за номинацията на ген. Румен Радев за президент на Република България. Смятаме, че това е една достойна кандидатура, която ще даде на левицата нужното самочувствие и увереност в победата на предстоящите президентски избори. Има добри шансове около неговата личност да се консолидира широка коалиция от леви, центристки и патриотични организации, което допълнително предоставя възможност за промяна на политическата конюнктура в страната.

Убедени сме в личните качества на ген. Радев и смятаме, че България се нуждае именно от такъв президент – компетентен, неопетнен, визионер, с чувство за национален идеал и кураж да го отстоява. Удовлетворени сме, че нашите позиции за балансирана външна политика, за политика по националната сигурност, за ефективна и боеспособна армия, съвпадат с неговите публично декларирани принципи.

Нашата политическа организация ще даде своя максимален принос за изборната победа на ген. Радев. Първо, защото припознаваме нашата визия за президентската институция в изказаните от него намерения. И второ, като част от Коалиция „БСП – Лява България“, Политическо Движение Социалдемократи беше участник в преговорния процес и даде своя принос за избистряне на профила на бъдещия кандидат за президент, издигнат от левицата. На този етап можем да изкажем задоволство от постигнатия резултат.

На старта сме на една много сложна и трудна кампания, ето защо се надяваме всички политически организации, които са част от нашата коалиция да подходят с необходимата доза отговорност и култура на коалиционно взаимодействие, за да бъде използван максималния потенциал на всяка партия. Предстои още една важна стъпка – номинирането на кандидат за вицепрезидент. Това е знаков избор на който трябва да се гледа много отговорно.

Обнадеждени сме, че България след тези избори може да има по-добър президент!


Автор: Социалдемократи   
 
11
А
2016

Политическо движение "Социалдемократи" участва в честването на 125 години от лявото движение в България на връх Бузлуджа. Председателят на партията Елена Нонева заедно с лидера на Движение за социален хуманизъм Александър Радославов и членове на двете организации поднесоха цветя на паметника на Димитър Благоев. 

Buzludja2016 2

Buzludja2016 3

Buzludja2016 1

 

Снимки: Василка Балевска

Автор: Социалдемократи   
 
Страница 11 от 38

Вход

Кой е онлайн?

В момента има 45 посетителя в сайта
Copyright © 2018. Политическо движение Социалдемократи.